Climate Change & Blue growth e-learning course (GR)

By admin on October 20, 2020 0 Comments

Κλιματική Αλλαγή και Γαλάζια Ανάπτυξη Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοινωνική Εκπαίδευση στην γαλάζια διακυβέρνηση και σε θέματα βιοποικιλότητας καθώς επίσης και γαλάζιες ευκαιρίες σε τοπικές ομάδες συμφερόντων βάσει στόχων και νομοθεσίας της Ε.Ε. (συναντήσεις εργασίας /εργαστήρια και e-εκμάθηση)  

Climate Change & Blue growth e-learning course (ALB)

By admin on October 20, 2020 0 Comments

Të japë një panormaë të qartë për mënyrën sesi aktivitetet njerëzore po ndryshojnë klimën në nivel global Të diskutohet mbi evolucionin historik të ndryshimeve klimatike, çfarë rezervon eardhmja dhe pse rritjet në temperaturat mesatare globale ndikojnë në komunitetet dhe ekosisteme Të theksojë rolin e aksioneve të ndërmarra nga komuniteti botëror për adresimin eproblematikës së ndryshimeve … Continue Reading

Climate Change & Blue growth e-learning course (EN)

By admin on October 20, 2020 0 Comments

“Social Education on blue governance and biodiversity aspects as well as blue opportunities to local stakeholders based on EU targets and EU legislation (workshops and e-learning)” of the project “Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance” BLUECOAST Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”

Blue Cultural Hub Presentation(EN)

By admin on October 17, 2020 0 Comments

The Blue Cultural Hub was established as an unofficial network of civil society organizations, private companies and local authorities supervised by the National Marine Park of Zakynthos.

Blue Cultural Hub Presentation(GR)

By admin on October 17, 2020 0 Comments

Ο γαλάζιος Πολιτιστικός Κόμβος  ιδρύθηκε ως ένα ανεπίσημο δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικών εταιρειών και τοπικών αρχών υπό την εποπτεία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.